FANDOM


Az ómagyar állam polgáraira és fennhatósága alatt álló területekre vonatkozó irányelvek összefoglaló neve. Kisebb - változó - mértékben a Pax Hungarcia kiterjedhet szövetséges államokra, városokra vagy akár egyes személyekre is.


Néhány jellemző irányelv: Szerkesztés

  • Ómagyarország területén mindenkinek joga van az életben maradásához szükséges élelemhez.
  • Ómagyarország területén egyetlen telepet, települést, várost, létesítményt stb. nem lehet úgy megtámadni vagy kifosztani, hogy a támadó ne szembesüljön a lehető legsúlyosabb és következetes megtorlással. Ómagyar érdekeltségek elleni fegyveres támadókkal szemben külön határozat nélkül is jogosultak a megtörő egységek fellépni, akár más államok területén is.
  • Egyetlen ómagyar állampolgár életét sem lehet büntetlenül kioltani, függetlenül az elkövető személyétől, rangjától vagy állampolgárságától. Nem-ómagyar elkövetővel szemben a fegyveres erők, ómagyar elkövetővel szemben az igazságszolgáltatás jogosult fellépni. Ómagyar állampolgárnak számítanak az emancipációs eljárás legalsó szintjén álló személyek és az átvevőállomásokon, illetve a rabszolgakereső csapatokban utazó volt rabszolgák is.
  • Ómagyarország területét senki sem lépheti át engedély nélkül, ezt a fegyveres és közrendvédelmi erők az ország egész területén ellenőrizhetik.
  • Ómagyar területnek számít minden ómagyar hajó fedélzete, minden rabszolgakereső - és kereskedőcsapat személyes tere és javai (szálláshely esetén ideiglenesen a szálláshelyük is!), az ómagyar partoktól számított 25km a tengeren. A Pax Hungarica minden olyan ómagyar állampolgárt is véd, aki elhagyja Ómagyarország területét, feltéve, ha igazságügyi eljárás során ezt nem vonják meg tőle. Az állampolgárság elnyerése előtt megszökött emancipáltak és volt rabszolgák nem állnak a Pax Hungarica védelme alatt.
  • Bármely ómagyar érdekeltség elleni támadás egész Ómagyarország elleni támadásnak minősül, ennek megfelelő megtorlást vonva maga után.
  • Ómagyar technológia, fegyverzet, jármű, könyv, egyéb minősített információ vagy tárgy engedély nélküli ellopása és anti területre csempészése a fegyveres támadással egyenlő elbírálás alá esik, ennek elkövetőire és megvásárlóira, felbujtóira az időszennyezéssel kapcsolatos protokollok vonatkoznak.
  • A Pax Hungarica vonatkozik a katonai akciók során megszállt területekre és azok lakóira is attól a pillanattól kezdve, hogy a harctéri parancsnok adott körzetre a harccselekményeket befejezettnek nyilvánította.