FANDOM


Az ómagyar hírszerzés prominens figurája, az anti világot hamis információkkal elárasztó Dezinformációs Alosztály egyik vezetője. Vagyona és hatalma révén a Fiumét uraló elit egyik központi alakja. (Vitéz évad mellékszereplő)

Á.u. 2-ben született Esztergomban, szülei középiskolai tanárok voltak. Sikeresen felvételizett a főiskola diplomata képzésére, Á.u. 22-ben féléves szakmai gyakorlatát a szürakúzai konzulátuson töltötte, oktatási segédelőadói állásban. A szicíliai gyakorlat után otthagyta a főiskolát és Fiuméban jelentkezik a tengerészgyalogsághoz. Kommandós kiképzést kap és a Héron király segítségére küldött erők tagjaként több kényes akcióban vesz részt. Öt évvel később, alhadnagyi rangból leszerelve, a megtakarított pénzéből megvásárolta a Kikötő nevű kocsmát.

A Dezinformációs Alosztály embereivel még a diplomáciai szolgálata alatt került kapcsolatban, és ez az együttműködés a katonaévei alatt is megmaradt. Az információcserében kiemelkedően fontos szórakozóhely megszerzését is részben ez a titkosszolgálati tevékenység motiválta. Képességeivel, gátlástalanságával és nem utolsó sorban a kocsma bevételeiből származó vagyonnal folyamatosan emelkedett a ranglétrán, és Á.u. 31-re az egyik legkiterjedtebb hálózat fejének mondhatta magát, többek között Vitéz József is egyike embereinek. A következő évben az esztergomi belső küzdelmekben meggyengült szervezet egyik legbefolyásosabb tagjaként a Dezinfomációs Alosztály társigazgatójává vált. A legalitás határán mozgó akcióival sikeresen revitalizálta az Alosztályt, amely az ibériai események során újra kulcsszerepet játszott.

A világpolitikai játszmák mellett a helyi küzdelmekben is aktívan részt vett és Jecsmenik Iván admirális visszavonulása után rövid ideig a Fiumét ellenőrző, sok szempontból maffiaszerű, informális kör de facto vezetőjévé vált. A Róma és Ómagyarország közötti isztriai incidens idején (Isztriai-válság) is jelentős szerepet játszott, ám utána már leginkább az üzleti érdekeltségei felé fordult. A Hotel Fiume egyik alapító részvényese, ezt az érdekeltségét Á.u. 52-ben eladta. Egészségi állapota folyamatosan romlott, és Á.u. 55-ben családja beutalta egy tihanyi idösek otthonába.

Az ómagyar polgárháború elöestéjén nyilvánosságra került dokumentumok szerint közremüködött Halmai tábornok hadjáratának megakadályozásában és a tábornok meggyilkolásában. Nem sokkal késöbb a vizsgálati fogság közben életét vesztette. A gyakorlatilag magatehetetlen öregemberként tengödö Nyéki letartóztatása és halála azonban hamarosan jelentéktelenné szürkült a késöbbi események mellett.