FANDOM


Az Ómagyar Honvédség egyik szervezete, viszonylag kis létszámú, különleges feladatkörrel rendelkező hadtest. Feladatkörük az emancipátoroktól és felderítőktől ellentétben a kijelölt célpontok, törzsek, területek elleni totális hadviselés, elrettentve Ómagyaország potenciális ellenségeit illetve bosszút állva a támadókon.

SzervezetSzerkesztés

A megtörő egységek jellemzően kisebb létszámú, adott feladatra összeállított csapatokban tevékenykednek. Jellemző bevetési egységük a szakasz, de előszeretettel küldenek ki rajszintű vagy még kisebb egységeket is célzott likvidálásokra, diverziós, zavarkeltő bevetésekre. Totális, hagyományos háború (vagy annak esélye) esetén századokba szervezve tevékenykednének, első lépcsős alakulatként, kiegészítve gépesített egységekkel és nehézfegyverzettel.

A Megtörő Parancsnokság Tatabányán székel, ezen kívül minden határkörzet rendelkezik regionális parancsnoksággal. Belső területeken nincsenek Parancsnokságok, sem megtörő alakulatok.


EredetSzerkesztés

Az Átkerülés után több, ómagyar szemmel indokolatlan támadás érte az Átkerült területeket, majd egy időre a fosztogatások-portyázások abbamaradtak, amit a vezetés betudott az ellencsapásoknak és az emancipációs erőfeszítéseknek. Az Átkerülést követő tavaszon azonban újabb, minden eddiginél nagyobb kelta támadásra került sor Brennus vezetésévek, amit elég hamar és kevés veszteséggel visszavertek, de nyilvánvalóvá vált, hogy az emancipáció önmagában elégtelen az anti törzsek pacifikálására. Kísérleti jelleggel létrehoztak egy különleges alakulatot, ami nagyrészt erőszakos cselekményekért elítélt bűnözőkből állt, és a kijelölt céljaik elérésében gyakorlatilag szabad kezet adtak nekik. Az alakulat első bevetése a Tatabánya kiürített részei között rejtőzködő kelta csapatok kifüstölése volt, majd a támadásban részt vevő kelta törzsek szállásterületére vezényelték őket, ahol több falut feldúltak és kiirtottak. Az egység vezetője állítólag Kapitány Csaba volt, aki az Átkerülés előtt a boszniai háború etnikai tisztogatásaiban is részt vett. Az erőt felmutató bevetések elérték a kívánt hatást, ezért további megtörő egységek felállításáról döntöttek, de ugyanakkor részletesen szabályozták a tevékenységüket.

Személyi állománySzerkesztés

A megtörők legénységi állománya hagyományosan olyanokból áll, akik összeütközésbe kerültek a törvénnyel és száműzetésre ítélték őket, de senki számára sem kötelező ezt a lehetőséget választani, a száműzöttek mehetnek szigorított munkatáborba is. A jelentkezőket fizikai és pszichológiai szempontokból is rostálják. A kényszersorozottakon kívül minden ómagyar állampolgár jelentkezhet megtörőnek, illetve állampolgárságra váró antikból álló alakulatok is vannak. A belépés feltétele még egy titoktartási nyilatkozat aláírása, illetve a legénységi állomány részére annak elfogadása, hogy a szolgálat lejárta után nem léphetnek be a magasabb emancipáltsági fokon álló területre. Cserébe a külső területeken kapnak földet és nyugdíjat is folyósítanak nekik. A szolgálati idő kényszersorozottak számára megegyezik a bíróság által megállapítottal, önkéntes belépők minimum tíz évet kell, hogy szolgáljanak, amit öt éves ciklusokban hosszabbíthatnak.

A tiszti állományba nagyobb részben a többi fegyveres erőtől való átlépéssel kerülnek megtörők (sok esetben fegyelmi kihágások következményében), kisebb részben különféle főiskolákról. A magasabb fizetés és a leszerelés utáni juttatások teszik vonzóbbá a pályát.