FANDOM


Görögül: Μασσαλία. A legjelentősebb görög gyarmatváros a provence-i partszakaszon, Kr.e 600 körül alapították phóciai tengerészek egy természetes kikötőként használható öböl partján. Az Átkerülés előtt a Római Köztársaság szövetségese. Az ómagyarok megjelenése a Mediterráneumban tovább fokozta Massilia jelentőségét, ugyanis Á.u. 19-ben ómagyar szénraktárat létesítettek If szigetén. A város jó kapcsolatokat ápolt a Római Köztársasággal is.

A szénraktár és a körülötte kialakított ómagyar telep az ómagyarországi francia közösség (köztük muzulmán vallásúak is) központjává vált. A városban a későbbiekben is jelentős a francia kultúra hatás, ez főképpen a gasztronómiában és részben az étkezési kultúrában nyilvánul meg, de a városi színház Molière vagy Racine darabokat is műsorára tűz. Az egykori iszlám hit erősen torzult változata a Massiliai Allakhosz (görögül:Αλλαχοσ του Μασσαλία) nevű helyi istenség kultuszaként maradt fent.

A várost Á.u. 32-ben ostrom alá vette Hamilkár Barkas karthágói hadvezér, azonban az erőd védőinek önfeláldozása és "Türr István" gőzhajó legénységének vakmerő kitörése révén sikerült értesíteni a Szicília térségében őrjáratozó ómagyar flottát. Hamilkár segere még az ómagyarok megérkezése előtt felhagyott az ostrommal.


Massilia és az időszennyezés Szerkesztés

A kikötő jelentős forgalma miatt Massilia a nyugati medende egyik legfontosabb csomópontja és különböző kultúrák keveredésének a színhelye. Az Átkerülés és az ómagyarok megjelenése ezt a képet nem rajzolta át, sőt újabb elemekkel (ómagyar, francia, iszlám) gazdagította a korábban meglévő görög-gall-latin kulturális forgatagot. Nem meglepő hát, hogy az időszennyezés egyik központjává vált a kikötőváros. A rendkívül komplex egyveleg miatt, azonban a valóban értékes információkat többnyire több rétegnyi anti hagyomány fedi el vagy torzítja felismerhetetlenné. Ahogy Pferdenhofer Felicián Olivér kereskedelmi megbízott jelentéseiből is kiderült: "A DEAL legjobb ügynökei sem tudták volna olyan hitelesen összekutyulni a drágakövet a moslékkal, ahogy a derék massiliai görögök ezt ingyen megteszik nekünk."


Római provincia Szerkesztés

A Galliai-háborút követően, melyben Massilia Róma szövetségesként részt vett, a meghódított Galliát több provinciába szervezték. A Massilia és Róma között Á.u. 46-ban megkötött szerződés értelmében a Massilia környéki területeket a városhoz csatolták. Á.u. 85-ben a város csatlakozott a Római Köztársasághoz, mint teljes polgárjoggal bíró város, a Galliai-háború idején massiliai fennhatóság alá került területeket Gallia Transalpina Inferior néven szervezték provinciává. Ezen provincia propraetorjait további 90 évig Massiliából származó szenetárok adták.

Nevezetességek Szerkesztés

  • Ómagyar szénraktár és erőd If szigetén
  • A Massiliai Nagymecset, Allakhosz isten legnagyobb temploma
  • Gaston Thibault márványszobra
  • A Massiliai Városi Színház
  • A Két Ökör fogadó, francia és ógörög ételkülönlegességek