FANDOM


Kpdbelső
Áu. 4-ben hozták létre, bár ezzel gyakorlatilag csak hivatalossá tettek egy Áu. 2 óta létező állapotot.

A Központi Páncélos Dandár hivatalosan az ómagyar fegyveres erők legnagyobb harcértékű elitegysége, Ómagyarország védelmi vonalának legutolsó tartaléka, "csodafegyvere", a gyakorlatban inkább egyfajta technológiai skanzen és raktárbázis, kisebb jelentőségú kutatókapacitással. Hadgyakorlatai inkább demonstrációs célzatúak, a katonai és civil megfigyelőkön kívül rendszeresen részt vesznek rajta különféle anti hatalmak képviselői is. Bázisa a Duna partján, Esztergom fölött van, speciálisan kialakított lőtér és kikötő is tartozik hozzá. (A dandár képességei közt szerepel az, hogy egy napon belül behajózható a harcképes állomány az előírt felszereléssel együtt.)


A dandár története Szerkesztés

A dandár haditechnikai egységének túlnyomó része az Átkerülés előtt a Tatai Lövészdandár állományába tartozott. A 12+12 darab T-72-es harckocsi, BTR lövészpáncélosok és egyéb haditechnikai eszközök fontos szerepet játszottak az Átkerülést követő harci eseményekben, amik végül Brennus seregének megsemmisítésében csúcsosodtak ki. A dandár nehézfegyverzete nélkül sokkal hosszabb ideig elhúzódott volna az anti világgal szembeni erőfölény kialakítása és tudatosítása, egyes elemzők szerint akár az Átkerült Területek is megszállás alá kerülhettek volna.

A kelta sereg megsemmisítése utáni kisebb határvillongásokban és az új területek megszállásában már nem volt szükség a páncéloserők támogatására, illetve az üzemanyagkészletek szűkössége és a technikai háttér bizonytalanná válása miatt a járműveket leállították. Eleinte mobilerődként ásták be őket fontosabb stratégiai pontokon, majd a fenyegetettség elmúltával az értékes, de adott körülmények között kevésbé használható haditechnikát összevonták egy Esztergom melletti telepre. A máshol is felhasználható fegyverzet egy részét (lövegek, nehézgéppuskák) és bizonyos alkatrészeket, felszerelési tárgyakat (főként rádiókat)kiszereltek az egységekből, ezek jellemzően a Dunát biztosító hadihajók és parti erődök harcképességét javították. Felmerült a harckocsik szétbontása is, hogy értékes fémanyagukat más módon hasznosítsák, de ezt a javaslatot a katonai lobbi megbuktatta. Au. 4 februárjában hivatalosan is megalakították a Központi Páncélos Dandárt, kiemelt státuszt adva neki a fegyver erők szervezetén belül. A dandár a telephelyet őrző, kiképzési feladatokat is ellátó század, egy tartalékos műszaki század és néhány egyéb kisegítő egység összevonásával alakult meg. Külön erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a hadműveletből kivont járművek szétszóródott személyzetét és egykori műszaki állományát újra egy egységbe gyűjtsék, bár ez nem sikerült teljes mértékben.

23206876
A telep mellé egy elítélteket foglalkoztató munkatábort is telepítettek az első időszakban, illetve az építési munkák idejére anti segédmunkásokat is alkalmaztak, de számos környékbeli ómagyar polgár is talált itt munkát. A telepen állomásozó járművek számára fedezékeket építettek, a dandár állománya számára szálláshelyeket, külön figyelmet szentelve annak, hogy a családos állomány is méltó körülmények között élhessen. Gyakorlatilag egy külön városrész épült a telep helyére, szociális egységekkel, boltokkal, iskolával. Végső formájába közvetve és közvetlenül mintegy ezerötszáz ember megélhetését biztosítja, a főváros egyik jelentős foglalkoztatójának számít. A telep mellett alakították ki a harckocsik gyakorlóterét, különféle terepeket modellezve, amihez a Dunán lehajózott sziklatömböket is felhasználtak, illetve néhány részt zsiliprendszer segítségével elmocsarasítottak.

Pár év múlva a dandár műhelye képes volt a meghatározott számú (minimum hat darab) harckocsit állandóan harckész állapotban tartani, bár az Átkerülés előtti képességeiket nem érték el a járművek, de erre nem is volt szükség. A többi egység egy részét eleinte alkatrészdonornak használták, majd az ipari lehetőség bővülésével mindegyiket igyekeztek harckész állapotba hozni, ha nem is az eredeti fegyverzettel. Több egységet jelentősen átépítettek, anti csapatok ellen optimalizálva őket, torony nélküli, acéllemezekből hegesztett felépítménnyel ellátott mozgó várrá alakítva az eredeti platformot. Hat egység viszont mindig megmaradt az eredeti állapotában, Ómagyarország, vagyis a világ legerősebb szárazföldi fegyverrendszereként. Egyes ellenzők szerint ez teljesen felesleges képesség, mások a kormányon is néha tapasztalható Átkerülés-fóbia egy tüneteként tekintenek az egész egységre.

A dandár feladatai Szerkesztés

23206942
A Központi Páncélos Dandár elsődleges feladata saját harcképességének megőrzése és a technika működtetése. A telepet örző század kiképzőegységként is funkcionál. Az alakulat műszaki katonái a technika karbantartása mellett műszaki fejlesztésekkel és tanácsadással is foglalkoznak, több gyárral is kapcsolatban állnak, amik tartalék alkatrészeket gyártanak nekik igény szerint, ezzel egyfajta technológiai fejlesztő szerepet is játszva. (Többször felmerült új harckocsik építésének az igénye, de ez sosem jutott komolyabb stádiumba.)

Elméletileg a Központi Páncélos Dandár bevethető bárhol Ómagyarországon, illetve külön döntés esetén Ómagyarországon kívül is, a behajózási gyakorlatok a kiképzés rendszeres részét képezik. A dandár demonstrációs feladatokat is ellát. Rendszeres látogatónapokat tart, azonkívül az alaptanterv minden környékbeli iskolás számára előírja, hogy legalább egyszer tekintse meg a dandárt tanulmányai során. Éleslövészettel egybekötött hadgyakorlatait sokszor felhasználta az ómagyar diplomácia is nyomásgyakorlási célzattal, szinte mindegyik anti hatalom képviselői megtekinthették már a vonalba fejlődő és sortüzet leadó T-72-esek bemutatóját.

Harci bevetések Szerkesztés

Csak egyetlen (majdnem) bevetésre került sor a Szávai hadjárat idején, mikor két T-72-est és két BTR-t szállítottak le vízi úton Sziszekbe. A tervek szerint a páncélos egységekből szervezett század az anti területek elleni támadás második lépcsőjét képezte volna, miután az első lépcsős csapatok valamennyire kiépítették a felvonulási útvonalakt az őserdőn keresztül. A hadjárat kudarca miatt azonban a páncélosok bevetésére nem került sor, bár az ellentámadás hírére parancsot kaptak az előrenyomulásra, hogy felmentsék a szorult helyzetbe került első lépcsőt, de ezt közvetlenül az indulás előtt Esztergomból visszavonták és a századot Sziszek védelmére tartották vissza. Később vízi úton visszaszállították őket a bázisukra. A dandár bevetései jelentős technikai és logisztikai előkészületek igényelnek, míg a várható ellenállás nincs arányban az egység képességeivel. Ennek ellenére a harcképes, antik számára szinte leküzdhetetlen páncélosok léte fontos szerepet játszik az ómagyarok biztonságérzetében, ezért a Központi Páncélos Dandár támogatása - eltérő mértékben ugyan - minden politikai erő programjának a része.