FANDOM


Szürakúzai türannosz, a Szicíliai Protektorátus vezetője, aki ómagyar segítséggel egyesítette az uralma alatt a szigetet, kivonva ezzel mind Róma, mind Karthágó befolyási övezetéből. Az ómagyar diplomácia így sikerrel akadályozta meg a pun-háborúk kitörését és ezzel megakadályozták, hogy Róma kijusson Európából. Az Átkerülés nélküli történelemben is fontos szerepet töltött be

Élete Szerkesztés

Egy Héroklész nevű szürakúzai nemes törvénytelen gyermeke, Pürrhosz egykori tábornoka, aki az epíroszi sereg visszavonulása után a szürakúzai polgárok és katonák a seregek vezérének jelöltek ki (Á.u. 4), később felvette a türannosz címet. Az ómagyar diplomácia Á.u. 6-ban vették fel vele a kapcsolatot és titkos szövetséget ajánlottak neki. Ómagyar támogatással ( "ómagyar zsoldosok") behódoltatta Messina városát, ahol engedélyezte egy hadikikötő építését számukra. Több kisebb csatában megverte a karthágói csapatokat, és Á.u. 15-re a sziget legtöbb görög városa felmondta a Karthágóval kötött "szövetségi szerződését". Á.u. 20-ban Szürakúzában megalapította a Szicíliai Ligát, a sziget görög városállamainak szövetségét a Szicíliai Protektorátus elődjét. Á.u. 22-ben négyoldalú tárgyalások kezdődtek Ómagyarország, Karthágó, Róma és a Szicíliai Liga részvételével a sziget sorsának rendezésére melynek végén Á.u. 24-ben aláírták a Szicília-szerződést.

Héron Szicília királya

A Szicília-szerződés értelmében a sziget ómagyar protektorátussá vált, élén Héron királlyal. A kezdeti időkben azonban Héron uralma inkább névleges volt, és a független városok csak mint a legerősebb város urát tisztelték. A sziget nyugati partján álló pun városok gyakran teljesen figyelmen kívül hagyták Héron rendeleteit és az adófizetést is többször megtagadták. Hatalmának erősítése érdekében a görög szárazföldről hozatott katonáskodó telepeseket, akiket a protektorátus közvetlen ellenőrzése alá tartozó földeken telepített le. A városállamok lakosai és a telepesek közötti ellentét végül az Első Szicíliai Válsághoz vezetett, mely a renitens városállamok teljes vereségével ért véget. Az Á.u. 30-as válság után több korábban független város Szürakúzához csatolt és megerősítette saját pozícióit, ezután uralmát súlyosabb belső fenyegetés nem érte.

Héron uralma három fő pilléren nyugodott:

  • Szürakúza gazdasági erején
  • Saját zsoldosseregén és a hérokhorióta (a Héron-falvak lakói) telepesek jelentette fegyveres erőkön
  • Ómagyarország diplomáciai és szükség esetén katonai támogatásán

Uralkodása alatt nagy gondot fordított Szürakúza fejlesztésére, melyet Róma és Karthágó riválisának szánt. Több ómagyar emancipátor dolgozhatott a fővárosban, új csatornákat, fürdőket és középületeket emeltetett. Á.u. 45-ben, külön elnöki engedéllyel megkeresztelkedhetett és a következő évben jelentős összeggel támogatta az Egyesült Protestáns egyház első külhoni templomának építését (az építkezés Á.u. 50-ben félbeszakadt és csak Á.u. 85-ben indult újra). Ennek köszönhetően Szürakúza igen látványos fejlődést élt meg, azonban soha nem vált a két birodalmi székhellyel összemérhető jelentőségű hellyé.

Külpolitikáját, a protektorátus jellegéből adódóan a visszafogottság jellemezte, bár az Ibériai-háború idején csatlakozott a Hamilkár ellen szerveződő koalícióhoz, azonban inkább jelképes, mint valós erőket küldött a háborúba. Legfontosabb törekvése Szardínia és Korzika megszerzése volt, azonban Szicília erőforrásai nem tették lehetővé, hogy szembeszálljon a nagyhatalmakkal.

A Szardínián állomásozó karthágói csapatok lázadása után elfogadta Tarfejű Mago király behódolását és kétezer katonát küldött a szigetre. Mivel azonban az ómagyar diplomácia határozottan ellenezte az akciót, így a csapatok nagyját egy hónappal később visszahívta, csupán jelképes erőket hagyva Szardínián. Ugyanakkor Héron kötelezettséget vállalt Tarfejű Mago királyságának a megvédelmezésére, amiért a szardíniai király évi 10 talentum ezüstöt fizetett. Mago Á.u. 55-ben bekövetkezett halála után a sziget pártharcokba merült. Héron ezután ismét tervbe vette a sziget megszállását, azonban Hannibál villámhadjárata keresztül húzta a számításait. Ezután Héron végleg letett a területi terjeszkedésről.

Héron Szardíniai műveletei miatt az Ómagyar Parlamentben felmerült Szicília protektorátusi státuszának megszüntetése is, mivel addigra a sziget elveszítette korábbi stratégiai jelentőségét, de végül a szerződést határozatlan ideig meghosszabbították.

Héron képe Ómagyarországon Szerkesztés