FANDOM


Esztergomi székhelyi katonai csúcszerv, székhelye az egykori tanítóképző épületében, a Majer István utcában, a Bazilika szomszédságában van. Áu. 10-ben jött létre, amikor az addigi Határgárda egységeit átszervezték és speciális feladataik alapján két csoportba sorolva megalakították a Megtörő Parancsnokságot és a Felderítő Parancsnokságot. A két szervezet tehát korábban egy volt, bár mára feladataik élesen elkülönülnek és ritkán dolgoznak csak együtt. Mindkét szervezet ápolja az első Határgárda egység parancsnokának, Kapitány Csaba századosnak emlékét, a Mayer István utcai épület portája mellett egy bronz kisplasztikán egy tölgyfák takarásában lapuló tigris látható, ami egyik mancsát egy gépkarabélyon nyugtatja.

Feladatai Szerkesztés

A Felderítő Parancsnokság legfőbb feladata a határok védelmének támogatása azzal, hogy naprakész információkkal rendelkezik Ómagyarország határainak helyileg meghatározott, de minimum ötven kilométeres sávjának minden fenyegetést jelenthető katonai vagy civil mozgásáról. Veszélyesnek ítélt csoportok esetén saját fegyveres erejével vagy - nagyobb katonai erő vagy egyéb, a körzetben rendelkezésre álló saját erők számára nem leküzdhető cél esetén - a határ közelében állomásozó megtörő vagy emancipátor egységekkel közösen számolja fel a fenyegetést. Az általános helyzetekre szóló protokollok szerint a fegyveres fellépést tárgyalásnak vagy tárgyalási kísérletnek, de minimum valamiféle figyelmeztetésnek kell megelőznie, de a legtöbb helyen ezt a feladatot a több sávban kihelyezett, írott szöveggel és piktogramokkal ellátott határkövek teljesítik.

A Felderítő Parancsnokság látja el az anti területekre induló követek, küldöttségek és állami kereskedőcsapatok védelmét is, kivéve a tengeri utakat, mert ott a Tengerészgyalogság felelős ezért. Az eljárási rend betartásával nem-állami kereskedők és rabszolgakeresők is kérheti a felderítők segítségét, de minden ilyen esetet kivizsgálnak és segítési díjat állapítanak meg, ami lehet jelképes, de indokolatlan esetben nagyon magas is.

A Parancsnokság feladata még a tágabb politikai-gazdasági környezet fontosabb népcsoportjainak felmérése, nyelvük rögzítése és megtanulhatóvá tétele, helyi kapcsolatok kiépítése. Korlátozott mértékben önálló diplomáciai tevékenységet is folytathat, meghatározott célok szem előtt tartásával.

A Parancsnokság, bizonyos speciális, összetett feladatok hatékony megoldása érdekében több alosztályt is fenntart, ezek alapesetben a "normál" felderítők felszerelését, infrasturktúráját, hátterét használják.

Felszerelése Szerkesztés

Viszonylag kis létszáma és kiemelt fontosságú feladatai, "frontvonal" léte miatt a Felderítő Parancsnokság rendelkezik a legfejlettebb eszközökkel az ómagyar fegyveres erők között, általában speciálisan egyedi igényeihez alakítva őket. Az új fejlesztések tesztelésében is komoly szerepet vállalnak a felderítők, több haditechnikai fejlesztőintézettel kapcsolatban állnak, még az olyan, nem államilag finanszírozottakkal is, mint a Tatabányai Haditechnikai Kutatóintézet. Mindez azt is lehetővé teszi, hogy új szükségletek esetén a lehető leggyorsabban kézhez kaphassák a fontosnak ítélt eszközöket.

A Parancsnokság legjellegzetesebb, emblematikus fegyverrendszere a "vadászléghajónak" nevezett repülőeszköz, amiket a Kárpát-medencén belüli, még nem emancipált területek és a dekralált ómagyar határon kívüli szárazföldi területek ellenőrzésére is használnak. A viszonylag kisméretű, korlátozott teherbírási repülőeszköz, de felderítőkapacitása mellett képes kisebb tűzcsapásokat is mérni, illetve minden egység személyzetéhez tartozik minimum két diverzáns felderítő, akik mélyen anti területen is képesek önállóan feladataikat végrehajtani. A határsáv mélységi (külső) ellenőrzését a repülőgépek elterjedéséig ezek a léghajók látták el, számos - inkább romantikus, mint reális - kalandtörténet, legenda született a hajózóikról.

Személyi állománya Szerkesztés

A Felderítő Parancsnokság és a politika Szerkesztés

Külpolitikai, illetve az Időszennyezés Elleni Alosztályon keresztül belpolitikai feladatai miatt a Parancsnokság egyedülálló az ómagyar katonai szervezetek között. Bár létszámában és katonai erejében a kisebbek közé tartozik, az informátori hálózata, adatbázisa és nagymértékű diszlokációja miatt jelentős politikai erőt képvisel, amit Albert István elnöksége alatt többször is felhasználtak bizonyos ellenzéki erők ellen, illetve felmerült az a gyanú is, hogy a Felderítő Parancsnokság önálló politikai szerepre, puccsra készül. Ezen okok miatt többször felmerült a szervezet feloszlatása, jogosítványainak korlázozása, összevonása más erőkkel, de egyik politikai erő sem tudta véghezvinni ezirányú terveit. Áu. 41-ben a Parancsnokság több vezetője támogatta azt a erőszakmentes, de a polgárháború rémképét előrevetítő politikai tisztogatást, ami a népszerű és kormányzásra esélyes Egalista Párt ellen folyt. Az Albert István halála után helyét és vezetőjét kereső Nemzeti Párt így hatalmon tudott maradni, bár irányvonala és vezető garnitúrája jelentősen átalakult, finomodott, a Felderítő Parancsnokság viszont ezzel a segítségnyújtással még egy generációra bebetonozta magát a hatalomba.

Alosztályai Szerkesztés

Dezinformációs Alosztály

Időszennyezés Elleni Alosztály (IDEA)

Kereskedelmi Hírszerzés

Térképészeti Szolgálat

Érdekességek Szerkesztés