FANDOM


1988 Budapest - Á.u. 63. GERAT Történészhallgató egyetemista, aki az Átkerülés során autóbalesetet szenved és kelták mentik meg. Köztük él, Ómagyarországról csak a keltáktól hall, jobban érzi magát köztük, mint régebbi életében. Később megpróbálja megakadályozni a kelta-ómagyar háborúskodást, de csak annyit ér el, hogy Ómagyarország legkeresettebb bűnözője lesz. Elfogása (egyes források szerint önként adta fel magát) kegyelmet kap, de cserébe különféle küldetéseket kell végrehajtania kelta területeken. Egyik első ilyen feladata Sziszek elfoglalása a Fiume megalapítására küldött expedíció érkezése előtt, itt csak félsikert ér el. Később letelepedési engedélyt kap a Mecsekben és korlátozott autonómiával rendelkező területet szervez, ahol a családja tölti be a vezető pozíciókat. Lásd: Gergelyföld.

Az Átkerülés előtt Szerkesztés

Másodéves történész hallgató volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsész karán. Széles érdeklődési körű és a világból kiábrándult fiatalként kedvenc hobbijai többek között az olvasás és a szerepjáték voltak. Egy kisebb önkéntes játékfejlesztő csapat tagjaként éppen egy soproni találkozóra tartott, amikor bekövetkezett az átkerülés.

Az Átkerülés után Szerkesztés

Saját bevallása szerint semmire sem emlékezett az átkerülésből, vagy az azt közvetlenül követő -- legfeljebb kétnapos -- időszakból. Első emlékei szerint egy földút mellett ébredt, majd rövidesen találkozott egy kelta felderítő csapattal. A kelták a falujukba vitték a sebesült fiatalt, akit a helyi druida látott el.Felépülése után a közösség mint mágikus eredetű elfet fogadta be és igyekezett a kedvében járni, amit Fülöp a legjobb tudása szerint igyekezett meghálálni. Itt került kapcsolatba a falu elitjével és későbbi leghűségesebb embereivel, továbbá leendő feleségével, Shannával. A Sacco di Esztergom után szembesül csak igazán a valódi helyzetével, amikor egy kisebb túszdráma és rögtönzött vívóleckék után a kelták magukkal viszik egy rajtaütésre. A kelták közötti összecsapást egy megerősített ómagyar járőr zárta rövidre, Fülöp és Desmond ellenséges területen keresztül, a hirtelen beállt fagyban jutottak vissza a faluba. Az így szerzett élményei késztették arra, hogy kisebb ómagyar járőrök elleni rajtaütésekkel felfegyverezze és szegényes ismeretei alapján kiképezze a falusiakat, hogy erősebb pozícióból tárgyalhasson majd a közösség helyzetéről. Ténykedése nagyjából egybeesett a Morva tábornok féle puccskísérlettel, így viszonylag kevés áldozattal kisebb sikereket is elért. Ezek hatására személyesen Brennus küldött követet Fülöpért, aki az ómagyar válaszcsapástól tartva végül az egész falut Brennus udvara felé vezette.

Brennus udvarában Szerkesztés

Brennus afféle tudástárként és könnyen manipulálható politikai eszközként tekintett az elfre. Ennek érdekében az udvarában szállásolta el és a legtöbb ismerősét pedig a többi vezér fennhatósága alá helyezte, teljesen elszigetelve Fülöpöt a külvilágtól.Mivel eredeti terveit nem tudta megvalósítani a hátában hirtelen felbukkant Ómagyarországgal, így saját eszközeivel és Fülöp segítségével próbálta kiismerni az új fenyegetést. A pontos eseményekről nem állnak rendelkezésre hivatalos források, az egyetlen ómagyar vizsgálat eredményeit teljes egészében egyedül Albert István ismerte, aki egyetlen olvasás után egyszerűen elégette a dossziét.Fülöp sajátkiadású önéletrajza szerint miután tudatosult benne a tényleges helyzete, igyekezett szabotálni Brennus terveit és a lehető legkisebb áldozat árán szeretett volna tárgyalásokba bocsátkozni. (Névtelen források szerint ebben tőle teljesen függetlenül Shanna is komoly eredményeket ért el, de a későbbi kormányzó ezt politikai okokból elhallgatta.) Ez a törekvése is csak tovább mélyítette személyes ellentéteit az udvarban, így Kerras fiai foglyul ejtették és megkínozták. Szabadságát csak a készülő frontvonalról hazalátogató Brennustól kapta vissza. A világban ismét hatalmasat csalódó ifjú ennek hatására az udvarban személyes bosszúhadjáratot folytatott, amihez csatlakoztak a Morvai puccs túlélői és a Shanna által szervezett csapat is.

Sziszek Szerkesztés

GERAT Szerkesztés

Eltűnése Szerkesztés

Á.u. 63-ban a mecseki sárlavina idején látták utoljára. Az alapítót és hajdani kormányzót a krízis elhárítása közben és utána is keresték, de semmilyen nyomát nem találták. A hivatalos keresést a GERAT helyi erői egy hónap után szüntették be, de helyi önkéntesek még további hetekig kutatták a nyomát. Egyes források szerint Fülöp Ádám személyes kapcsolatait felhasználva kormányzati erőforrásokat is bevont az apja utáni keresésbe, de ez meglehetősen valószínűtlen, ismerve híresen feszült viszonyukat. A hatóságok hivatalosan halottá nyilvánították a kétes hírű átkerültet, a GERAT lakosságának jó része viszont eltűntként tekint rá, mint az átkerülés előtt Artúr királyra, vagy Csaba királyfira -- ezzel is újabb lendületet adva a helyi Gergely-kultusznak.

Öröksége Szerkesztés

Fülöp Gergely leszármazottai