FANDOM


Az Eraviszk Törzsi Terület az első ómagyar-eraviszk szerződés értelmében létrehozott és rövid ideig létezett félautonóm, kelta önkormányzatú terület, amely eredetileg kelet-nyugati irányban a Pilis-hegység keleti lejtőitől a Duna vonaláig, észak-dél irányban pedig a Szentendrei-sziget déli csúcsától az Érd-Sóskút vonalig terjedt ki. A szerződés értelmében a Felek lemondtak az egymással szembeni fegyveres fellépésről, a kelta törzsfőnök és a nemzetségfők elfogadták az ómagyar állam fennhatóságát, amely értelmében a terület külső határainak őrzését a Honvédség látta el. Ugyanakkor a terület egyfajta zárt enklávé volt, amelynek belső ügyeibe az ómagyar állam nem avatkozott be, állampolgárai részére a belépést oda megtiltotta. A szerződés alapján azonban egy különleges egység, a Keresztesek vezetésével kitelepült a Gellért-hegyi törzsfőnöki uradalomba és ott pre-emancipációs tevékenységet folytatott. A Morvai-féle zendülés során a Gellért-hegyi telep elpusztult, az eraviszk népesség Cadifor Budaörsi dombok déli lejtőin elterülő uradalmába menekült. A második ómagyar-eraviszk szerződésben ezt az állapotot rögzítették, a terület északi, elhagyott részét teljes jogú ómagyar területté nyilvánították, csak déli, kisebb fele maradt kelta igazgatás alatt. A Brennus-féle kelta támadás során a terület szenvedte el a legnagyobb veszteségeket, népessége ómagyar törzsterületre menekült és a harmadik ómagyar-eraviszk szerződés értelmében ott is települt le. Azonban itt már tényleges ómagyar joghatóság alatt éltek, és csak kulturális autonómiát élveztek. Ezzel az Eraviszk Törzsi Terület megszűnt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki