FANDOM


Az Eraviszk Törzsi Terület az első ómagyar-eraviszk szerződés értelmében létrehozott és rövid ideig létezett félautonóm, kelta önkormányzatú terület, amely eredetileg kelet-nyugati irányban a Pilis-hegység keleti lejtőitől a Duna vonaláig, észak-dél irányban pedig a Szentendrei-sziget déli csúcsától az Érd-Sóskút vonalig terjedt ki. A szerződés értelmében a Felek lemondtak az egymással szembeni fegyveres fellépésről, a kelta törzsfőnök és a nemzetségfők elfogadták az ómagyar állam fennhatóságát, amely értelmében a terület külső határainak őrzését a Honvédség látta el. Ugyanakkor a terület egyfajta zárt enklávé volt, amelynek belső ügyeibe az ómagyar állam nem avatkozott be, állampolgárai részére a belépést oda megtiltotta. A szerződés alapján azonban egy különleges egység, a Keresztesek vezetésével kitelepült a Gellért-hegyi törzsfőnöki uradalomba és ott pre-emancipációs tevékenységet folytatott. A Morvai-féle zendülés során a Gellért-hegyi telep elpusztult, az eraviszk népesség Cadifor Budaörsi dombok déli lejtőin elterülő uradalmába menekült. A második ómagyar-eraviszk szerződésben ezt az állapotot rögzítették, a terület északi, elhagyott részét teljes jogú ómagyar területté nyilvánították, csak déli, kisebb fele maradt kelta igazgatás alatt. A Brennus-féle kelta támadás során a terület szenvedte el a legnagyobb veszteségeket, népessége ómagyar törzsterületre menekült és a harmadik ómagyar-eraviszk szerződés értelmében ott is települt le. Azonban itt már tényleges ómagyar joghatóság alatt éltek, és csak kulturális autonómiát élveztek. Ezzel az Eraviszk Törzsi Terület megszűnt.